Algemene voorwaarden

1. TOEPASSING

Bij het plaatsen van een bestelling of het doen van een aankoop bij www.cevo.be gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld.

2. OFFERTES

Al onze offertes zijn vrijblijvend. De koop komt pas tot stand nadat we de bestelling bevestigd hebben via een e-mail. Webshop.cevo.be behoudt zich het recht voor om bestelling te weigeren dit kan in geval van overmacht, uitputting van de voorraad, een ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw,… Bij bestelling van artikelen op maat of op plan, stelt Cevo de offerte op. Dit gebeurt op basis van afmetingen meegedeeld door de klant, de klant draagt dan ook de volledige verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid ervan. Het is de verplichting van de klant om de correcte weergave van de afmetingen op de offerte na te kijken.

3. VERZAKINGSRECHT

De klant heeft het recht binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering, af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder motivering. Webshop.cevo.be zal in dat geval het bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetalen aan de klant. De gemaakte verzendkosten en/of transportkosten blijven wel verschuldigd. De klant dient eveneens binnen de 14 dagen de artikelen in onberispelijke staat, in de originele verpakking (met toebehoren en gebruiksaanwijzing) en met de originele factuur terug te bezorgen aan www.cevo.be. Goederen die specifiek voor de klant ontworpen zijn worden niet teruggenomen. De klant kan zich in dat geval niet beroepen op het verzakingsrecht. Artikelen die geïnstalleerd zijn geweest worden ook niet teruggenomen. Het is mogelijk dat geleverde goederen terug worden opgehaald, de kostprijs wordt per e-mail meegedeeld. Binnen de 30 dagen na bevestiging van terugname door www.cevo.be, zal www.cevo.be de betaalde bedragen terugstorten, de verzend- en/of transportkosten zullen zoals hierboven vermeld niet worden terugbetaald. Om terugbetaling te bekomen dient de klant contact op te nemen met www.cevo.be per email: webshop@cevo.be. Professionele klanten beschikken niet over het recht om van de aankoop af te zien.

4. PRIJZEN EN BETALING

Prijzen zijn inclusief BTW en Recupel, exclusief verzend- en/of transportkosten. Webshop.cevo.be behoudt zich het recht om de prijzen en kosten te wijzigen en eventuele fouten te corrigeren. Webshop.cevo.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in opgegeven prijzen of voorwaarden noch voor fouten in productomschrijvingen of afbeeldingen. Betaling van de bestelling kan gebeuren via de betaalkaarten Mastercard, Visa, PayPal, MisterCash/bancontact., KBC online, ING Homepay of via overschrijving.

5. EIGENDOMSOVERDRACHT

De goederen blijven eigendom van www.cevo.be tot de volledige betaling ervan inclusief alle kosten en lasten.

6. AFHALING-LEVERING-PLAATSING

6.1 Afhaling van een bestelling

Indien de klant de verzendwijze “afhalen” heeft aangeduid: De artikelen kunnen in onze winkel te Tongerlo door de klant afgehaald worden op vertoon van de identiteitskaart en bevestigingsmail waarop de bestelde artikelen alsook de verzendwijze vermeld is. De klant wordt per e-mail en/of per telefoon verwittigd indien de bestelde artikelen niet meer op voorraad zijn. De bestelde artikelen worden maximum 14 dagen voor de klant beschikbaar gehouden, indien de bestelde artikelen na 14 dagen niet zijn afgehaald kan de bestelling geannuleerd worden en wordt de betaalde som terugbetaald. Om terugbetaling te bekomen dient de klant contact op te nemen met www.cevo.be per e-mail: webshop@cevo.be.

6.2 Levering van een bestelling

Indien de klant de verzendwijze “Levering” heeft aangeduid:

Leveringen gebeuren uitsluitend binnen de Benelux. De leveringsdatum en leveringsadres wordt telefonisch en/of per email met de klant afgesproken. Bij levering dient de klant zijn bevestigingsmail, waarop de bestelde artikelen alsook de verzendwijze zijn vermeld, voor te leggen aande chauffeur. De klant tekent de levering af voor ontvangst. Ingeval de klant niet aanwezig is op de afgesproken leveringsdatum wordt er een extra vergoeding aangerekend voor een tweede levering. Het opgeven van een foutief leveringsadres geeft eveneens aanleiding tot extra kosten. De goederen worden tot op de stoep geleverd indien er geen vaste oprit aanwezig is. Webshop.cevo.be behoudt zicht het recht de levering stop te zetten indien de bestemming niet voldoende bereikbaar is.

De klant kan bij de bestelling vermelden dat bij de levering zijn oude toestel gratis wordt meegenomen, voorwaarde is wel dat het om een gelijkaardig toestel gaat met vergelijkbare afmetingen. Als het om een oude koelkast of diepvriezer gaat, moet dit toestel volledig leeg en ontdooid zijn.

De klant dient zijn bestelling onmiddellijk bij levering te controleren op schade en volledigheid. Zichtbare schade moet onmiddellijk op de CMR of leverbon aangeduid worden. Onzichtbare schade moet binnen de 3 dagen gemeld worden via e-mail aan webshop@cevo.be met een gedetailleerde beschrijving van de schade en foto's van de beschadiging. Na het verstrijken van deze termijn kan www.cevo.be geen melding van schade meer aanvaarden. Bij levering dient u onmiddellijk uw bestelling te controleren op volledigheid aan de hand van de bestelbon en/of leverbon. Eventuele ontbrekende of foutieve artikelen dient u aan de chauffeur te melden. Montage, installatie, ingebruikname,... van de geleverde goederen impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van de klant van zijn bestelling.

Wanneer de klant een foutief leveringsadres opgeeft en het pakket hierdoor retour komt aan CEVO MARKET NV moet CEVO MARKET NV hiervoor extra kosten betalen aan de vervoerder. Daar de fout van deze meerkost bij de ontvanger ligt, zal deze laatste een kost van € 15 aangerekend worden wanneer er gevraagd wordt om opnieuw te leveren op een ander adres.

7. GARANTIE

Webshop.cevo.be staat in voor de fabrieksgarantie van het aan de klant geleverde artikel en dit voor een termijn zoals door de fabrikant aangegeven. Om een beroep te doen op de garantie moet de klant de originele factuur kunnen voorleggen. Deze garantie geldt niet indien de klant tegenover www.cevo.be in gebreke is, de klant de geleverde artikelen zelf of door derden heeft laten repareren of bewerken, de geleverde artikelen door de klant aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld geweest en/of in strijd met de gebruiksaanwijzing.
Opgelet: glasschade (breuk en dergelijke) aan glazen deuren vallen niet onder garantie en kunnen op geen enkele manier aanleiding geven tot schadevergoeding, compensatie of omruiling.

8. CADEAUBON

8.1 Bestelling cadeaubon

U bestelt en betaalt een cadeaubon via onze website www.cevo.be, deze wordt u per post toegestuurd. De bon is voorzien van een unieke 13 cijferige code. De cadeaubon en de unieke code dienen zorgvuldig bewaard te worden.Bij verlies of diefstal van de cadeaubon en/of code keert www.cevo.be geen vergoeding uit.

8.2 Uitgifte cadeaubon

U dient de unieke code (13 cijfers) op de achterkant van de cadeaubon in te geven bij afrekening van uw bestelling.Dit in het veld " vul hier uw kortingscode in".

8.3 Enkele specifieke cadeaubonvoorwaarden

Op de cadeaubon wordt de waarde, duur en uitgiftedatum vermeld.De cadeaubon is 1 jaar geldig na uitgiftedatum.De cadeaubon kan op de website gebruikt worden voor de volledige waarde of kan opgekocht worden in onze CEVO winkel.De cadeaubon kan niet in contanten worden omgezet.Als het totaalbedrag van de aankoop op www.cevo.be hoger is dan de waarde van de cadeaubon, kan het verschil betaald worden met één van onze andere betaalmethodes: Mastercard, Visa, PayPal, MisterCash/bancontact., KBC online, INGHomepay of via overschrijving. Elke frauduleuze handeling met de cadeaubon wordt geregistreerd en wordt gemeld aan de bevoegde instanties.Bij problemen kan u terecht op webshop@cevo.be

9. KLACHTEN

De klant dient de gekochte zaken onmiddellijk bij ontvangst na te kijken. De klant dient na te gaan of de geleverde artikelen wat kwaliteit en hoeveelheid betreft overeenstemmen met wat er is overeengekomen. Gelieve webshop@cevo.be voor klachten binnen 3 dagen na levering te verwittigen via e-mail. Na het verstrijken van deze termijn kunnen klachten niet meer aanvaard worden.

10. KLANTENDIENST

De klantendienst voor de webshop www.cevo.be is bereikbaar:− per e-mail: webshop@cevo.be− per telefoon: 014 53 95 03.

11. PRIVACY

De verwerking van gegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Informatie hierover vindt de klant in de rubriek privacy policy op onze website: www.cevo.be.

12. BEWIJS

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronische bewijs (e-mail, back-ups e.d.)

13. GESCHILLEN

Op alle geschillen die verband houden met deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Enkel het Vredegerecht te Herentals en de rechtbanken van Turnhout zijn bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen.

14. NIETIGHEID

De eventuele nietigheid van één van deze voorwaarden heeft niet de nietigheid van de andere clausules en van het contract tot gevolg.

15. BESCHIKBAARHEID

Internetacties van de aangeboden producten garanderen geen beschikbaarheid van de betreffende producten in de winkel te Westerlo zelf.