Algemene voorwaarden

1.IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Cevo Market NV (Hierna vermeld als Cevo of Wij)
Btw nummer: BE 0415684590
Adres: Meulemanslaan 28-30 te 2260 Westerlo
Contact winkel: +32 14 54 44 28, info@cevo.be
Contact  Webshop:  +32 14 53 95 03, webshop@cevo.be
Rekeningnummer BE21 4011 0221 7103

2. TOEPASSING

Bij het plaatsen van een bestelling of het doen van een aankoop bij www.cevo.be gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld.

3. OFFERTES

Al onze offertes zijn vrijblijvend. De koop komt pas tot stand nadat we de bestelling bevestigd hebben via een e-mail. Cevo behoudt zich het recht voor om bestelling te weigeren dit kan in geval van overmacht, uitputting van de voorraad, een ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw,… Bij bestelling van artikelen op maat of op plan, stelt Cevo de offerte op. Dit gebeurt op basis van afmetingen meegedeeld door de klant, de klant draagt dan ook de volledige verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid ervan. Het is de verplichting van de klant om de correcte weergave van de afmetingen op de offerte na te kijken.

4. VERZAKINGSRECHT

De klant heeft het recht binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering, af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder motivering. Cevo zal in dat geval het bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetalen aan de klant. De klant dient eveneens binnen de 14 dagen de artikelen in goede staat, met eventuele toebehoren en gebruiksaanwijzing en met de originele factuur terug te bezorgen aan Cevo. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard en de kenmerken van de producten vast te stellen zoals dat deze dat in de winkel kunnen doen. Als de klant het goed installeert en het hierdoor wordt beschadigd, kunnen wij dus een evenredige waardevermindering toepassen bij de terugbetaling.
Goederen die specifiek voor de klant ontworpen zijn worden niet teruggenomen. De klant kan zich in dat geval niet beroepen op het verzakingsrecht. Het is mogelijk dat geleverde goederen terug worden opgehaald, de kostprijs wordt per e-mail meegedeeld.
Binnen de 14 dagen na ontvangst of bewijs van retour, zullen wij de betaalde bedragen terugstorten via dezelfde betaalwijze waarmee de bestelling betaald werd. Om terugbetaling te bekomen dient de klant contact op te nemen met Cevo per email: webshop@cevo.be. Professionele klanten beschikken niet over het recht om van de aankoop af te zien.

5. PRIJZEN EN BETALING

Prijzen zijn inclusief btw en recupel, exclusief verzend- en/of transportkosten. De kost voor eventuele levering wordt getoond in het winkelmandje. Cevo behoudt zich het recht om de prijzen en kosten te wijzigen en eventuele fouten te corrigeren. Cevo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in opgegeven prijzen of voorwaarden noch voor fouten in productomschrijvingen of afbeeldingen. Betaling van de bestelling kan gebeuren via Bancontact (QR), Visa, Maestro, Mastercard, iDeal (QR), PayPal of via overschrijving.

6. EIGENDOMSOVERDRACHT

De goederen blijven eigendom van Cevo tot de volledige betaling ervan inclusief alle kosten en lasten.

7. AFHALING-LEVERING

7.1 AFHALING VAN EEN BESTELLING

Indien de klant de verzendwijze “afhalen” heeft aangeduid: De artikelen kunnen in onze winkel te Tongerlo door de klant afgehaald worden op vertoon van de identiteitskaart en bevestigingsmail waarop de bestelde artikelen alsook de verzendwijze vermeld is. De klant wordt per e-mail verwittigd indien de bestelde artikelen niet meer op voorraad zijn. De bestelde artikelen worden maximum 14 dagen voor de klant beschikbaar gehouden, tenzij anders overeengekomen.

7.2 LEVERING VAN EEN BESTELLING

Indien de klant de verzendwijze “Levering” heeft aangeduid: Leveringen gebeuren uitsluitend in België en Nederland. Indien de bestelde producten voorradig zijn, leveren we binnen een termijn van 14 dagen. De geschatte levertermijn wordt vermeld op de productpagina. Indien wij niet tijdig kunnen leveren, nemen we contact met u op om u te informeren. Als we na het verstrijken van de afgesproken termijn niet kunnen leveren, heeft de klant recht om kosteloos van de aankoop af te zien en wordt het aankoopbedrag terugbetaald.

Afhankelijk van de transporteur, wordt de leverdatum via mail/telefonisch doorgegeven. De klant tekent de levering af voor ontvangst. Ingeval de klant niet aanwezig is op de afgesproken leveringsdatum wordt er mogelijk een extra vergoeding aangerekend voor een tweede levering. Het opgeven van een foutief leveringsadres geeft eveneens aanleiding tot extra kosten. De goederen worden tot op de stoep geleverd indien er geen vaste oprit aanwezig is. Cevo behoudt zicht het recht de levering stop te zetten indien de bestemming niet voldoende bereikbaar is. 
Indien Cevo niet tijdig kan leveren, heeft u het recht om uw bestelling kosteloos te annuleren en wordt het volledig betaalde bedrag terugbetaald.
De klant kan bij de bestelling vermelden dat bij de levering zijn oude elektro toestel gratis wordt meegegeven, voorwaarde is wel dat het om een gelijkaardig toestel gaat met vergelijkbare afmetingen. Als het om een oude koelkast of diepvriezer gaat, moet dit toestel volledig leeg en ontdooid zijn.

7.3 AANSPRAKELIJKHEID BIJ LEVERING

De klant dient zijn bestelling onmiddellijk bij levering te controleren op schade en volledigheid. Zichtbare schade moet onmiddellijk op de CMR of leverbon aangeduid worden. Zichtbare schade moet binnen de 5 werkdagen gemeld worden via e-mail aan webshop@cevo.be met een gedetailleerde beschrijving van de schade en foto's van de beschadiging. Na het verstrijken van deze termijn kan Cevo geen melding van schade meer aanvaarden. Bij levering dient u onmiddellijk uw bestelling te controleren op volledigheid aan de hand van de bestelbon en/of leverbon. Eventuele ontbrekende of foutieve artikelen dient u aan de chauffeur te melden. Montage, installatie, ingebruikname,... van de geleverde goederen impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van de klant van zijn bestelling.

Verborgen gebreken die pas later tot uiting komen en die onder garantie vallen, kunnen binnen de volledige garantieperiode gemeld worden.

Bij correct gemelde schade zullen wij het product kosteloos omruilen of laten herstellen.

8. GARANTIE

Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar, indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.
Om een beroep te doen op de garantie moet de klant de originele factuur kunnen voorleggen. Deze garantie geldt niet indien de klant tegenover Cevo in gebreke is, de klant de geleverde artikelen zelf of door derden heeft laten repareren of bewerken, de geleverde artikelen door de klant aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld geweest en/of in strijd met de gebruiksaanwijzing.
Opgelet: glasschade (breuk en dergelijke) aan glazen deuren vallen niet onder garantie en kunnen op geen enkele manier aanleiding geven tot schadevergoeding, compensatie of omruiling.

9. CADEAUBON

9.1 BESTELLING CADEAUBON

U bestelt en betaalt een cadeaubon via onze website www.cevo.be, deze wordt u per post of per mail toegestuurd. De bon is voorzien van een unieke code. De cadeaubon en de unieke code dienen zorgvuldig bewaard te worden. Bij verlies of diefstal van de cadeaubon en/of code keert Cevo geen vergoeding uit.

U dient de unieke code van de cadeaubon in te geven bij afrekening van uw bestelling. Dit in het veld "Pas kortingscode toe".

9.2 ENKELE SPECIFIEKE CADEAUBONVOORWAARDEN

Op de cadeaubon wordt de waarde en geldigheidsduur vermeld. De cadeaubon is 1 jaar geldig na uitgiftedatum. De cadeaubon kan op de website in onze winkel gebruikt worden, afhankelijk van het type cadeaubon dat besteld werd. De cadeaubon kan niet in contanten worden omgezet. Als het totaalbedrag van de aankoop hoger is dan de waarde van de cadeaubon, kan het verschil betaald worden met één van onze andere betaalmethodes. Elke frauduleuze handeling met de cadeaubon wordt geregistreerd en wordt gemeld aan de bevoegde instanties. Bij problemen kan u terecht op webshop@cevo.be.

10. KLACHTEN

De klant dient de gekochte zaken onmiddellijk bij ontvangst na te kijken. De klant dient na te gaan of de geleverde artikelen wat kwaliteit en hoeveelheid betreft overeenstemmen met wat er is overeengekomen. Gelieve webshop@cevo.be voor klachten binnen 5 werkdagen na ontvangst te verwittigen via e-mail.

Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan u als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. U kan hen bereiken via het klachtenformulier of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren, info@Safeshops.be.

Verder bestaat er een geschillenregeling bij de Consumentenombudsdienst en het Online Dispute Resolution platform van de EU.

11. KLANTENDIENST

De klantendienst voor de webshop www.cevo.be is bereikbaar per e-mail: webshop@cevo.be of per telefoon: 014 53 95 03. We zijn bereikbaar op werkdagen van 8u tot 17u.
De winkel is bereikbaar op het nummer 014 54 44 28. Van maandag tot zaterdag van 9u tot 18u.

12. PRIVACY

De verwerking van gegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Informatie hierover vindt de klant in de rubriek privacy policy op onze website: https://cevo.be/nl/privacy-policy.

13. BEWIJS

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronische bewijs (e-mail, back-ups e.d.)

14. GESCHILLEN

Op alle geschillen die verband houden met deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Enkel het Vredegerecht te Herentals en de rechtbanken van Turnhout zijn bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen.

15. NIETIGHEID

De eventuele nietigheid van één van deze voorwaarden heeft niet de nietigheid van de andere clausules en van het contract tot gevolg.

16. BESCHIKBAARHEID

Internetacties van de aangeboden producten garanderen geen beschikbaarheid van de betreffende producten in de winkel te Westerlo zelf.