Algemene voorwaarden

1.IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Cevo Market NV (Hierna vermeld als Cevo of Wij)
Btw nummer: BE 0415684590
Adres: Meulemanslaan 28-30 te 2260 Westerlo
Contact winkel: +32 14 54 44 28, info@cevo.be
Contact  Webshop:  +32 14 53 95 03, webshop@cevo.be
Rekeningnummer BE21 4011 0221 7103

2. TOEPASSING

Bij het plaatsen van een bestelling of het doen van een aankoop bij www.cevo.be gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u minstens 18 jaar oud zijn. Als u geen 18 bent, moet een ouder of wettelijke voogd de bestelling plaatsen. Als we merken dat een minderjarige een bestelling heeft geplaatst, kunnen we deze bestelling alsnog weigeren.

3. OFFERTES

Al onze offertes zijn vrijblijvend. De koop komt pas tot stand nadat we de bestelling bevestigd hebben via een e-mail. Cevo behoudt zich het recht voor om bestelling te weigeren dit kan in geval van overmacht, uitputting van de voorraad, een ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw,… Bij bestelling van artikelen op maat of op plan, stelt Cevo de offerte op. Dit gebeurt op basis van afmetingen meegedeeld door de klant, de klant draagt dan ook de volledige verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid ervan. Het is de verplichting van de klant om de correcte weergave van de afmetingen op de offerte na te kijken.

4. ONS AANBOD EN UW BESTELLING

We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd zodat de klant een goede beoordeling kan maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. 
Vergissen is echter menselijk. Als we ons dus overduidelijk hebben vergist, zijn we niet verplicht om alsnog te leveren. 

Om een product aan te kopen, voegt u het product toe aan uw winkelmandje. Nadien vult u uw contactgegevens, leveringsgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kiest u de wijze van levering: opsturen naar een bepaald adres of afhalen in de winkel. Bij de laatste stap krijg je een overzicht van je bestelling, aanvaardt u onze algemene voorwaarden en bevestigt u uw betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “Koop nu”. Als u deze stappen hebt doorlopen, is uw bestelling definitief. 

De bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we uw bestelling bevestigen per mail en zodra we voor uw betalingstransactie de goedkeuring door de uitgever van de kaart hebben ontvangen. Als de uitgever van uw kaart weigert om in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

5. VERZAKINGSRECHT

Als u als consument goederen of diensten bij ons koopt, heeft u 14 dagen lang het recht om te beslissen dat u de goederen of diensten niet wil houden. Deze termijn van 14 dagen gaat in vanaf de levering (voor de aankoop van goederen), dan wel vanaf het sluiten van de overeenkomst (voor de aankoop van diensten). U kan de bestelling dan terugsturen, zonder betaling van een schadevergoeding en zonder dat u hiervoor een reden moet geven (de verzendkosten hiervoor betaalt u zelf).

De klant moet de goederen, inclusief toebehoren en handleiding, naar ons terugsturen binnen 14 dagen nadat u ons hebt laten weten dat u de overeenkomst wenst te herroepen. U kan de goederen zelf retourneren in onze winkel, of retour sturen via de post of een koerier. De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. We zullen aangeven wat de kostprijs hiervan is (of een raming maken, als dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend). 

We betalen de aankoopprijs terug binnen 14 dagen nadat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant zelf heeft betaald.

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als u de goederen nog wil kunnen terugsturen, mag u ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het goed wenst te behouden (zoals u in een winkel zou kunnen doen). Teruggestuurde goederen mogen bijvoorbeeld gepast, maar niet gebruikt zijn. Als u de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren met alle geleverde toebehoren, in de originele staat, indien mogelijk samen met de originele verpakking en factuur, en rekening houdende met onze instructies.
Als u verder gaat dan nodig was om de eigenschappen van de goederen te kunnen beoordelen en het goed is hierdoor in waarde verminderd, dan kunnen we een evenredige waardevermindering toepassen bij de terugbetaling. 

Goederen die specifiek voor de klant ontworpen zijn en bederfbare goederen worden niet teruggenomen. De klant kan zich in dat geval niet beroepen op het verzakingsrecht. 

Om uw herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan u contact op te nemen met Cevo per email: webshop@cevo.be. Of u kan gebruik maken van het modelformulier van de FOD economie.
Professionele klanten beschikken niet over het recht om van de aankoop af te zien.

6. PRIJZEN EN BETALING

6.1 PRIJZEN

Onze prijzen zijn inclusief btw en recupel, exclusief verzend- en/of transportkosten. De kost voor eventuele levering wordt getoond in het winkelmandje.
Cevo behoudt zich het recht om de prijzen en kosten te wijzigen en eventuele fouten te corrigeren. Cevo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in opgegeven prijzen of voorwaarden noch voor fouten in productomschrijvingen of afbeeldingen.

6.1.1 Recupel

Cevo voldoet aan alle wettelijke verplichtingen inzake de verwijdering van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Wij (en onze partners) zorgen ervoor dat de door ons verkochte batterijen en elektronische apparaten correct worden teruggenomen en verwerkt.

Wij benadrukken dat elektrische en elektronische apparaten en batterijen die verouderd, kapot of op het einde van hun levensduur zijn, niet in de vuilnisbak of in de selectieve sorteerbakken van de gemeente mogen worden gegooid. Dit verbod wordt op de producten zelf aangegeven door het symbool van de doorkruiste vuilnisbak. Het doel van deze regelgeving is om de verspilling van grondstoffen te beperken en om het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen door de verspreiding in de natuur van stoffen in bepaalde apparaten te voorkomen.

U heeft de mogelijkheid om dit afval af te geven bij een geschikt inzamelpunt, in onze winkel of aan de leverancier.

6.2 BETALEN

Betaling van de bestelling kan gebeuren via Bancontact (QR), Visa, Maestro, Mastercard, iDeal (QR), PayPal of via overschrijving.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, maken wij gebruik van SSL technologie. SSL zorgt ervoor dat uw transactiegegevens worden versleuteld en onleesbaar gemaakt wanneer ze worden verzonden via het internet. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van uw browser.

7. EIGENDOMSOVERDRACHT

De goederen blijven eigendom van Cevo tot de volledige betaling ervan inclusief alle kosten en lasten.

8. AFHALING-LEVERING

8.1 AFHALING VAN EEN BESTELLING

Indien de klant de verzendwijze “afhalen” heeft aangeduid: De artikelen kunnen in onze winkel te Tongerlo door de klant afgehaald worden op vertoon van de identiteitskaart en bevestigingsmail waarop de bestelde artikelen alsook de verzendwijze vermeld is. De klant wordt per e-mail verwittigd indien de bestelde artikelen niet meer op voorraad zijn. De bestelde artikelen worden maximum 14 dagen voor de klant beschikbaar gehouden, tenzij anders overeengekomen.

8.2 LEVERING VAN EEN BESTELLING

Indien de klant de verzendwijze “Levering” heeft aangeduid: Leveringen gebeuren uitsluitend in België en Nederland. Als de klant een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we de bestelling weigeren.

Indien de bestelde producten voorradig zijn, leveren we binnen een termijn van 2-7 werkdagen. De geschatte levertermijn wordt vermeld op de productpagina. Artikelen die besteld moeten worden, hebben een langere levertermijn. Dit is afhankelijk van onze leveranciers.
Indien wij niet tijdig kunnen leveren, nemen we contact met u op om u te informeren. Als we na het verstrijken van de afgesproken termijn niet kunnen leveren, heeft de klant recht om kosteloos van de aankoop af te zien en wordt het aankoopbedrag terugbetaald.

Leveringen gebeuren op werkdagen (maandag tot vrijdag). Pakketjes worden via GLS/Transforce geleverd. Hiervan ontvangt u een trackinglink. Indien er niemand aanwezig is bij een eerste levering, wordt de bestelling, indien mogelijk, bij de buren geleverd of wordt er op een ander moment opnieuw geleverd. Indien een tweede leveringpoging niet succesvol kan uitgevoerd worden kan een extra toeslag aangerekend worden.
Voor de levering van grotere goederen werken we met verschillende koeriers samen. In dit geval wordt er steeds een datum voor levering afgesproken. Dit kan telefonisch of via mail gebeuren.

Afhankelijk van de transporteur, wordt de leverdatum via mail/telefonisch doorgegeven. De klant tekent de levering af voor ontvangst. Ingeval de klant niet aanwezig is op de afgesproken leveringsdatum wordt er mogelijk een extra vergoeding aangerekend voor een tweede levering. Het opgeven van een foutief leveringsadres geeft eveneens aanleiding tot extra kosten. De goederen worden tot op de stoep geleverd indien er geen vaste oprit aanwezig is. Cevo behoudt zicht het recht de levering stop te zetten indien de bestemming niet voldoende bereikbaar is. 
Indien Cevo niet tijdig kan leveren, heeft u het recht om uw bestelling kosteloos te annuleren en wordt het volledig betaalde bedrag terugbetaald.
De klant kan bij de bestelling vermelden dat bij de levering zijn oude elektro toestel gratis wordt meegegeven, voorwaarde is wel dat het om een gelijkaardig toestel gaat met vergelijkbare afmetingen. Als het om een oude koelkast of diepvriezer gaat, moet dit toestel volledig leeg en ontdooid zijn.

8.3 AANSPRAKELIJKHEID BIJ LEVERING

De klant dient zijn bestelling onmiddellijk bij levering te controleren op schade en volledigheid. Zichtbare schade moet onmiddellijk op de CMR of leverbon aangeduid worden. Zichtbare schade moet binnen de 5 werkdagen gemeld worden via e-mail aan webshop@cevo.be met een gedetailleerde beschrijving van de schade en foto's van de beschadiging. Na het verstrijken van deze termijn kan Cevo geen melding van schade meer aanvaarden. Bij levering dient u onmiddellijk uw bestelling te controleren op volledigheid aan de hand van de bestelbon en/of leverbon. Eventuele ontbrekende of foutieve artikelen dient u aan de chauffeur te melden. Montage, installatie, ingebruikname,... van de geleverde goederen impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van de klant van zijn bestelling.

Verborgen gebreken die pas later tot uiting komen en die onder garantie vallen, kunnen binnen de volledige garantieperiode gemeld worden.

Bij correct gemelde schade zullen wij het product kosteloos omruilen of laten herstellen.

Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Als u ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat u ze liever niet wil houden (zie artikel 5), bent u zelf verantwoordelijk voor het transport.

We zijn niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door onze transporteur. Onze aansprakelijkheid blijft in elk geval beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan u aantoont dat u ze niet heeft ontvangen.

9. GARANTIE

Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar, indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.
Om een beroep te doen op de garantie moet de klant de originele factuur kunnen voorleggen. Deze garantie geldt niet indien de klant tegenover Cevo in gebreke is, de klant de geleverde artikelen zelf of door derden heeft laten repareren of bewerken, de geleverde artikelen door de klant aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld geweest en/of in strijd met de gebruiksaanwijzing.
Opgelet: glasschade (breuk en dergelijke) aan glazen deuren vallen niet onder garantie en kunnen op geen enkele manier aanleiding geven tot schadevergoeding, compensatie of omruiling.

10. CADEAUBON

10.1 BESTELLING CADEAUBON

U bestelt en betaalt een cadeaubon via onze website www.cevo.be, deze wordt u per post of per mail toegestuurd. De bon is voorzien van een unieke code. De cadeaubon en de unieke code dienen zorgvuldig bewaard te worden. Bij verlies of diefstal van de cadeaubon en/of code keert Cevo geen vergoeding uit.

U dient de unieke code van de cadeaubon in te geven bij afrekening van uw bestelling. Dit in het veld "Pas kortingscode toe".

10.2 ENKELE SPECIFIEKE CADEAUBONVOORWAARDEN

Op de cadeaubon wordt de waarde en geldigheidsduur vermeld. De cadeaubon is 1 jaar geldig na uitgiftedatum. De cadeaubon kan op de website in onze winkel gebruikt worden, afhankelijk van het type cadeaubon dat besteld werd. De cadeaubon kan niet in contanten worden omgezet. Als het totaalbedrag van de aankoop hoger is dan de waarde van de cadeaubon, kan het verschil betaald worden met één van onze andere betaalmethodes. Elke frauduleuze handeling met de cadeaubon wordt geregistreerd en wordt gemeld aan de bevoegde instanties. Bij problemen kan u terecht op webshop@cevo.be.

11. KLACHTEN

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via webshop@cevo.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
De klant dient de gekochte zaken onmiddellijk bij ontvangst na te kijken. De klant dient na te gaan of de geleverde artikelen wat kwaliteit en hoeveelheid betreft overeenstemmen met wat er is overeengekomen. Gelieve webshop@cevo.be voor klachten binnen 5 werkdagen na ontvangst te verwittigen via e-mail.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.Als om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van deze algemene voorwaarden in de eerste plaats worden teruggegrepen naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming zoals opgenomen in het Wetboek van Economisch Recht.
Bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. 

Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan u als consument terecht bij Becom. Becom zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. U kan hen bereiken via het klachtenformulier of schriftelijk: Markiesstraat 1, 1000 Brussel, info@becom.digital.

Verder bestaat er een geschillenregeling bij de Consumentenombudsdienst en het Online Dispute Resolution platform van de EU.

12. KLANTENDIENST

De klantendienst voor de webshop www.cevo.be is bereikbaar per e-mail: webshop@cevo.be of per telefoon: 014 53 95 03. We zijn bereikbaar op werkdagen van 8u tot 17u.
De winkel is bereikbaar op het nummer 014 54 44 28. Van maandag tot zaterdag van 9u tot 18u.

13. OVERMACHT

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze contractuele verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten zolang de overmachtsituatie duurt, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Omdat er sprake is van overmacht zijn wij hierbij geen schadevergoeding verschuldigd aan u. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

14. INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en al onze communicatie in het algemeen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag u bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

15. PRIVACY

De verwerking van gegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Informatie hierover vindt de klant in de rubriek privacy policy op onze website: https://cevo.be/nl/privacy-policy.

16. BEWIJS

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronische bewijs (e-mail, back-ups e.d.)

17. GESCHILLEN

Op alle geschillen die verband houden met deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Enkel het Vredegerecht te Herentals en de rechtbanken van Turnhout zijn bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen.

18. NIETIGHEID

De eventuele nietigheid van één van deze voorwaarden heeft niet de nietigheid van de andere clausules en van het contract tot gevolg.

19. BESCHIKBAARHEID

Internetacties van de aangeboden producten garanderen geen beschikbaarheid van de betreffende producten in de winkel te Westerlo zelf.